Ερωτήματα της “Κοινωνίας Παρούσας” για τηλεργασία και υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων Δήμου Κηφισιάς

Η δημοτική παράταξη Κοινωνία Παρούσα στην «Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη» έχει υποβάλλει ερώτημα ενώπιον του Δήμου Κηφισιάς-Αρμόδιο Γραφείο Αντιδημάρχου Προσωπικού-Οικονομικών και Εποπτείας μέτρων κατά του κορωνοιού, στο οποίο αναφέρθηκε η επικεφαλής της παράταξης στην 31η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και αναμένονται οι σχετικές απαντήσεις από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
Ακολουθεί το ερώτημα:
Αξιότιμες/οι,
Δυνάμει της τελευταίας εξαιρετικώς επείγουσας εγκυκλίου του ΥΠΕΣ με Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/147/οικ.4166 8/3/2021 με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού –34η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» γνωστοποιείται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/05.03.2021(ΦΕΚ Β ́ 895), προβλέπεται εκ νέου η θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου). Βάσει της ως άνω ΚΥΑ και όσο αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής :
1. Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την
παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
2. Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε
ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής
άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου
είναι εφικτό.
3. Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό
ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των
καθηκόντων, επιπλέον
των υπαλλήλων που ανήκουν
σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.
4. Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες
περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
Τα ως άνω προβλεπόμενα μέτρα είναι τα ίδια και για τα δύο προβλεπόμενα επίπεδα επιδημιολογικής επιβάρυνσης και δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με αυτά που ίσχυαν ήδη.
Επειδή η έξαρση των κρουσμάτων και η διασπορά αυτών στην Επικράτεια αλλά και ειδικά στην Αττική παρουσιάζουν ραγδαίες αυξητικές τάσεις και πολλοί Δήμοι έχουν παρουσιάσει αλλεπάλληλα κρούσματα, πρόσφατα δε πληροφορηθήκαμε ότι προέκυψε κρούσμα και ανάμεσα στους εργαζόμενους του Δήμου μας.
Επειδή οι χώροι εργασίας αποτελούν κατά κόρον χώρους πληθυσμιακής πύκνωσης.
Επειδή πρέπει πάνω από όλα να προστατευθεί η υγεία των εργαζομένων και των δημοτών μας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΡΩΤΑΣΘΕ
1. Ανά πόσο χρονικό διάστημα και με ποια μέσα πραγματοποιείται εκούσια ανίχνευση τυχόν φορέων/κρουσμάτων του κορωνοϊού ανάμεσα στο σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στον Δήμο Κηφισιάς; Πότε ήταν η τελευταία φορά που έγινε τέτοια ανίχνευση;
2. Ποιο είναι το ποσοστό τηλεργασίας του συνόλου του προσωπικού που απασχολείται στον Δήμο Κηφισιάς (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, 4μηνα, 8μηνα, 12μηνα κλπ) συνολικά και ανά γραφείο, τμήμα και διεύθυνση, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στο οργανόγραμμα του Δήμου Κηφισιάς-Νέας Ερυθραίας και Εκάλης αλλά και στα νομικά του πρόσωπα;
3. Γιατί δεν χορηγούνται οι ήδη βεβαιωμένες και υπογεγραμμένες, από τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, αποζημιώσεις υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων, όπως ο Σύλλογος Εργαζομένων Κηφισιάς αναφέρει στην από 23-3-2021 ανακοίνωσή του;
Facebook Comments