Προτάσεις της δημοτικής παράταξης “Κοινωνία Παρούσα” για την πολιτική προστασία

Προτάσεις της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία Παρούσα στην Κηφισιά, Ν. Ερυθραία, Εκάλη» για την πολιτική προστασία και τα σχέδια δράσης «Βορέας» και «Δάρδανος» που κατατέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο

Κηφισιά, 24-3-2021

Εισαγωγικά

Βιώνουμε ήδη την εποχή της κλιματικής κρίσης και τις συνέπειές της, ως αποτέλεσμα δεκαετιών κυριαρχίας του μοντέλου ανάπτυξης με επίκεντρο την κερδοσκοπική υπερεκμετάλλευση της γης και των φυσικών πόρων. Οι κοινές αιτίες κλιματικής κρίσης και πανδημίας του Covid 19 οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι δυνατό να περιορίσει τον κίνδυνο πανδημικών ή άλλων άγνωστων ακόμα απειλών που σχετίζονται με το κυρίαρχο παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο ή τουλάχιστον να καταστήσει περισσότερο εφικτή την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού αλλά και οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών που ενδέχεται να πάρουν ανεξέλεγκτες καταστάσεις και να κινδυνεύσουν ακόμη και ανθρώπινες ζωές.

Η έγκαιρη προετοιμασία του Δήμου, των υπηρεσιών του αλλά και των αρμόδιων στελεχών για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον συντονισμό όλων των πρόσφορων μέσων ανθρώπινων και υλικών αποτελεί μία επιτακτική αναγκαιότητα. Η πρόληψη και η ενεργοποίηση των ίδιων των πολιτών, των εθελοντικών ομάδων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη χάραξη μίας στέρεας τοπικής πολιτικής για την πολιτική προστασία αξιοποιώντας και εμπλουτίζοντας τις κατευθύνσεις που δίνονται από την Κεντρική Διοίκηση.

Ταυτόχρονα, απαιτούνται ξεκάθαρες αρμοδιότητες και υπευθυνότητες σε σχέση με το ποιος, πότε, πως και σε συνεργασία με ποιους αναλαμβάνει δράση. Και όλα αυτά να είναι εκ των προτέρων γνωστά στους πολίτες ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος στην αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, ή σε κενά της διαδικασίας. Το στοιχείο της πρόβλεψης κινδύνων, της ετοιμότητας των υπηρεσιών να ανταποκριθούν, της ενεργοποίησης των εθελοντών να συνεισφέρουν, της αξιοποίησης των ψηφιακών δυνατοτήτων αλλά και της πρόβλεψης ειδικής χρηματοδοτικής δαπάνης για το σκοπό αυτό είναι στοιχεία κρίσιμα. Ταυτόχρονα, χρειάζεται εγκαίρως και με συστηματικό τρόπο να γίνεται η αποκατάσταση των ζημιών και να μην αφήνεται η πόλη σε άσχημη κατάσταση.

Κατά τη συζήτηση που έγινε για τη «Μήδεια» η παράταξή μας στάθηκε στα εξής σημεία:

 • Οι όποιες προσπάθειες κατέβαλε ο Δήμος δεν βασίστηκαν σε ένα συγκροτημένο σχέδιο πολιτικής προστασίας που περιλαμβάνει προληπτικά μέτρα και ενισχύει την ετοιμότητα του Δήμου.

 • Αντίθετα, υπάρχουν ευθύνες της δημοτικής αρχής για την έλλειψη και εφαρμογή ενός σύγχρονου σχεδίου πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ». Βάσει του Σχεδίου αυτού όλοι οι Δήμοι θα έπρεπε να προσαρμοστούν έως το τέλος του Δεκεμβρίου 2020 και να έχουν ψηφιστεί από τα δημοτικά τους συμβούλια τοπικά σχέδια εκτάκτων αναγκών, τα οποία μετά την έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο καθίστανται αμέσως εκτελεστά. Άλλοι Δήμοι το έκαναν, ο Δήμος μας όμως όχι.

 • Παράλληλα, δεν υπήρχε ένα συντονιστικό κέντρο με αξιοποίηση όλων των δημοτικών συμβούλων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε οτιδήποτε θα τους είχε ανατεθεί στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι τα σχέδια αναφέρονται κυρίως στην λύση του προβλήματος μόλις παρουσιαστεί, αλλά μεγάλη προσπάθεια και προετοιμασία  θα πρέπει να γίνει πριν την εκδήλωση του φαινομένου, ώστε οι μηχανισμοί να ανταποκριθούν άμεσα και με το μικρότερο δυνατό κόστος, σπατάλη δυνάμεων, και φυσικά λιγότερα λάθη.

Κατά τη συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου είχαμε αναφερθεί στη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος Αντ. Τρίτσης δράσεων πολιτικής προστασίας ως πρώτη προτεραιότητα για το Δήμο μας.

Παρατηρήσεις-Προτάσεις

Σε συνέχεια του από 19-3-2021 ηλεκτρονικού μηνύματος του Προέδρου του ΔΣ κ. Σταύρου Ζαπάντη, η παράταξή μας προέβη στην εξέταση των σχεδίων «ΒΟΡΕΑΣ» και «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» ενώ ταυτόχρονα, απέστειλε αυτά και στην Ατραπό Κηφισιάς προκειμένου να λάβει και από εκεί τις απόψεις τους τις οποίες λάβαμε, υποστηρίζουμε και αυτούσιες σας καταθέτουμε επίσης. Αν υπήρχε περισσότερος χρόνος θα ήταν χρήσιμο η συγκεκριμένη διαβούλευση να γίνει και με άλλους φορείς και συλλόγους της πόλης.

Ακολουθούν οι παρατηρήσεις/προτάσεις μας:

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΙΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΒΟΡΕΑΣ»

 • Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην
  προετοιμασία των κρίσιμων υποδομών πριν την εμφάνιση του φαινομένου.

 • Χαρτογράφηση της περιοχής και επισήμανση των δημοτικών περιοχών που είναι επιρρεπείς στην δημιουργία τέτοιων καταστάσεων (δημιουργία πάγου και μεγάλη χιονόπτωση) με αντίστοιχες ενημερώσεις των κατοίκων, εκδόσεις σχετικών εντύπων, σημάνσεις χώρων ζωτικής σημασίας κοκ.

 • Ιδιαίτερη πρόβλεψη θα πρέπει να γίνει για χώρους που φιλοξενείται πολύς κόσμος, είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι, είτε διαμένοντες

 • Ιδιαίτερη πρόβλεψη για τους χώρους ζωτικής σημασίας, όπως εγκατάσταση γεννητριών ρεύματος σε κοινοτικά και δημοτικά καταστήματα, αντλιοστάσια, ΚΑΠΗ κοκ..

 • Όλες αυτές οι πολύ συγκεκριμένες επισημάνσεις θα πρέπει να αποτυπωθούν στο συγκεκριμένο  σχέδιο δράσης για να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και γρηγορότερη ανταπόκριση και  αποκατάσταση των ζημιών, που είναι σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

 • Τέλος, για να πετύχει το οποιαδήποτε σχέδιο θα πρέπει να γίνεται συνεχώς επικαιροποίηση και εφαρμογή αυτού (άσκηση ετοιμότητας), προκειμένου να διαπιστωθεί η ετοιμότητα των εμπλεκομένων.

 • Κατάθεση Σχεδίου Δράσης με ετήσιο Απολογισμό Λειτουργίας

 • Χρέωση ομάδας Υπευθύνων που να μπορούν να διαγνώσουν

 • Σοβαρότητα περιστατικού

 • Βαθμός τυχαιότητας η συστηματικότητας

 • Μέγεθος παροχής επίδρασης

 • Σχέση μεταξύ ορατής και λανθάνουσας ζημίας

 • Ύπαρξη αλυσιδωτών αντιδράσεων

 • Παράπλευρες απώλειες

 • Παράδοση λίστας εξοπλισμού μηχανημάτων του Δήμου άμεση δυνατότητα ελέγχου των βιβλίων Συντήρησης και των παραστατικών τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 • Χρέωση συγκεκριμένου υλικού για το πρόγραμμα «ΒΟΡΕΑΣ» που θα εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 • Δημιουργία λίστας συνεργαζομένων δημοτών-εθελοντών που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

 • Συμμετοχή των Προέδρων Κοινοτικών Συμβουλίων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Κηφισιάς για την πολιτική προστασία. Συμμετοχή και από τις παρατάξεις μειοψηφίας.

 • Καταγραφή διαθέσιμων θερμαινόμενων χώρων για προστασία αστέγων και ιδιωτών που να αντιμετωπίζουν διακοπή ρεύματος.

 • Συνεργασία με ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα τύπου AIRBNB.

 • Εκπαίδευση προσωπικού να διενεργείται 3 φορές ετήσια και να αξιολογείται τόσο από τον φορέα που τον διενεργεί π.χ. Πυροσβεστική όσο και από τον φορέα που θα εγκρίνει τα πρότυπα λειτουργίας.

 • Ενημέρωση του κοινού με προετοιμασία από Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο για

 • Κλάδεμα δέντρων

 • Μάζεμα από …… υλικά

 • Καθαρισμός σε οικόπεδα

 • Καθαρισμός μικρών χωματερών που προκαλούν αλυσιδωτά προβλήματα

 • Ενημέρωση επαγγελματικών και τομέα Εκπαίδευσης

 • Συνεργασία με επαγγελματίες πώλησης ξύλων (σε περίπτωση διακοπής ρεύματος) για παροχή προς τους Συνδημότες μας.

 • Εξεύρεση φιαλών υγραερίου για να υπάρξει κατά το ελάχιστο θέρμανση (απαιτείται προγραμματισμός).

 • Αναζήτηση και δωρεάν εμφιαλωμένου νερού όπου υπάρχει διακοπή.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»

 

Στην περιοχή υπάρχουν λεκάνες απορροής νερών οι οποίες θα πρέπει να είναι έτοιμες να απορροφήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες νερού, ώστε να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα κατά το δυνατόν, ή να διευκολύνουν την μεταφορά μεγάλων όγκων νερού ευκολότερα. Γι’ αυτό θα πρέπει να καθαρίζονται και συντηρούνται σε περιόδους ανομβρίας.

Επιπλέον αυτών των ενεργειών ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τακτικά τους Δημότες του (και ιδιαίτερα αυτούς που κινδυνεύουν) με συγκεκριμένες δράσεις και όχι μόνο την περίοδο του φαινομένου.

Μέτρα και δράσεις που μπορεί ο Δήμος να εφαρμόσει είναι τα παρακάτω

1. Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης-προειδοποίησης στις χαρτογραφημένες επικίνδυνες περιοχές .

2. Ενημέρωση των δημοτών δια ζώσης, στις επικίνδυνες περιοχές, και για συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να εφαρμοστούν, βασισμένες στο σχέδιο που θα έχει εκπονηθεί.

3. Ενημερωτική εκπαιδευτική εκπομπή στο youtube που θα έχει δημιουργήσει ο Δήμος για αυτό τον σκοπό ή και γενικότερα με τέτοιου είδους θέματα.

4. Διανομή εγχειρίδιων που θα έχει εκδώσει και επιμεληθεί ο Δήμος για την αποφυγή και την προστασία των δημοτών έναντι τέτοιων φυσικών φαινομένων.

5. Απευθείας ενημέρωση των δημοτών μέσω sms σε όλους όσοι βρίσκονται στις επικίνδυνες περιοχές να προσέξουν και ταυτόχρονα πως να αντιδράσουν, απέναντι σε αυτό το φαινόμενο που βρίσκεται σε εξέλιξη

6. Κατάθεση Σχεδίου Δράσης με Ετήσιο Απολογισμό Λειτουργίας

7. Χρέωση ομάδας Υπευθύνων που να μπορούν να διαγνώσουν τα

 • Σοβαρότητα περιστατικού

 • Βαθμός τυχαιότητας ή συστηματικότητας

 • Μέγεθος παροχής επίδρασης

 • Σχέση μεταξύ ορατής και λανθάνουσας ζημίας

 • Ύπαρξη αλυσιδωτών αντιδράσεων

 • Παράπλευρες απώλειες

8. Ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων προϋποθέτει τη δημιουργία σχεδιασμού και πλάνου όπου οι εθελοντές θα εκπαιδεύονται κι αυτοί για ακραίες καταστάσεις – φαινόμενα. Δημιουργία «εθελοντικής τράπεζας ιδιωτών» με έκπτωση στα τέλη του Δήμου.

9. Συνεργασία με έναν από τους τρεις φορείς τηλεφωνικού δικτύου όπου θα παρέχει στις έκτακτες καταστάσεις σειρά τηλεφωνικών γραμμών για όλα τα στελέχη που εμπλέκονται στη διάσωση και αποκατάσταση.

Facebook Comments